Förbundsstyrelsen överser förbundets arbete, men deltar inte i den löpande verksamheten.

  • Förbundsstyrelsen fattar beslut i vissa frågor som delegerats till denna genom förbundsmöte eller stadgar.
  • Förbundsstyrelsen tecknar förbundets firma.
  • Förbundsstyrelsen utser förbundets ledningsgrupp.
  • Förbundsstyrelsen utser förbundets representanter i sammanhang där förbundet är representerat.

Styrelsen består av: