Förbundets delar

Svenska Dodgeballförbundet högsta beslutande organ är Förbundsmötet, som sammanträder varje vår. Vid förbundsmötet är samtliga medlemsföreningar representerade genom ombud. Varje förening har ett ombud med rösträtt, plus ytterligare ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar. 

Under Förbundsmötet finns Förbundsstyrelse, Ledningsgrupp samt de fyra Sektionerna:

Förbundsstyrelsen väljs av Förbundsmötet och överser förbundets arbete, men deltar inte i den löpande verksamheten.

Ledningsgruppen består av sektionscheferna, samt eventuellt ytterligare ledamöter som utsetts av Förbundsstyrelsen.

Sektionerna är ansvariga för att driva olika delar av förbundets löpande verksamhet och leds av en sektionschef. Sektionscheferna är utsedda av Styrelsen.

Landslaget, inklusive Bruttolandslaget och Landslagsledningen, tillhör förbundets Sportsektion.

Ansvarsområden

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ, och har yttersta beslutsrätt i alla frågor. I praktiken väljer man att delegera många beslut till Styrelsen, som i sin tur delegerar vidare vissa beslut till Ledningsgruppen, och sedan vidare till Sektionerna. Detta görs i en delegeringsordning som beslutas på Förbundsmötet respektive Styrelsemöten.

Utifrån nuvarande delegeringsordning ansvarsfördelningen ut såhär:

Förbundsstämman:

 • Väljer Förbundsstyrelsens ordförande och kassör
 • Väljer ledamöter av Förbundsstyrelsen
 • Väljer Revisorer och Valnämnd
 • Beslutar kring förbundets anslutning till andra förbund och organisationer
 • Tar beslut kring förbundets stadgar
Förbundsstyrelsen:
 • Utser Ledningsgruppen
 • Utser förbundets representanter i organisationer, kommitéer och förbund där förbundet är representerat
 • Bestämmer kring förbundets övergripande inriktning inom ramen för vad som beslutats på Förbundsmötet
 • Gör upp förbundets övergripande struktur
 • Beslutar kring alla evenemang som arrangeras i förbundets namn, tex internationella mästerskap
 • Ansvarar för förbundets budget och ekonomi
 • Beslutar kring avgifter från medlemsföreningar
 • Tecknar förbundets firma
Ledningsgruppen:
 • Beslutar om förbundets organisationsstruktur inom ramen för vad som beslutats av Förbundsstyrelsen
 • Styr förbundets löpande verksamhet i övrigt
Landslagskommittén:
 • Väljer förbundets Landslagsledning, utifrån förslag från Sportchefen
 • Nominerar Bruttolandslaget tillsammans med Landslagsledningen
Landslagsledningen:
 • Definierar övergripande krav och förutsättningar för spelare i Bruttolandslaget
 • Nominerar Bruttolandslaget tillsammans med Landslagskommittén
 • Planerar Landslagets aktiviteter
 • Fastslår Landslagets målsättningar
 • Utser Landslagets funktionärer, tex förbundskaptener, coacher och lagkaptener
 • Tar ut de landslagstrupper som representerar Sverige i olika mästerskap och andra internationella sammanhang
 Bruttolandslaget:
 • Utgör förbundets Elitverksamhet
 • Utgör underlag för de landslagstrupper som tas ut till olika mästerskap