Svenska Dodgeballförbundets ledningsgrupp är övergripande ansvarig för förbundets löpande verksamhet. Ledningsgruppen utses av och rapporterar direkt till Förbundsstyrelsen.

Förutom sektionscheferna ingår ett antal övriga ledamöter i ledningsgruppen.