Landslagskommittén består av representanter från samtliga förbundets medlemsföreningar.

Landslagskommittén utser landslagsledningen utifrån förslag från Sportchefen, samt nominerar spelare till Bruttolandslaget tillsammans med Landslagsledningen.