Svenska Dodgeballförbundet bildades i Stockholm 2008 och ombildades till en ideell förening 2018. Idag har förbundet fem aktiva medlemsföreningar i Stockholm, Uppsala, Lund, Alingsås och Göteborg, Umeå är för närvarande vilande.

Internationellt går Svenska Dodgeballförbundet vanligtvis under beteckningen Dodgeball Sweden och är en medlem av European Dodgeball Federation (EDF) samt World Dodgeball Federation (WDBF).

Förbundet samordnar och marknadsför dodgeball i Sverige och arrangerar varje år ett antal tävlingar och arrangemang. Förbundet är också ansvarigt för Sveriges landslag i dodgeball, Sweden Spectaculars, som genom åren nått stora framgångar internationellt.