Svenska Dodgeballförbundet består av fyra sektioner som tillsammans driver förbundets löpande verksamhet. Cheferna för varje sektion utgör en del av förbundets ledningsgrupp.

Sportsektionen

Sportsektionen ansvarar för förbundets idrottsrelaterade verksamhet, inklusive seriespel, SM och landslaget.

Chef för Sportsektionen är Ben McAdam.

Foam-sektionen

Foam-sektionen ansvarar för foam dodgeball och arbetar tillsammans med medlemsklubbarna för att genomföra roliga och inkluderande evenemang.

Chef för Foam-sektionen är Sarah Wiik Hultén.

Marknadssektionen

Marknadssektionen ansvarar för förbundets mediastrategi, inklusive sociala medier, hemsida, grafisk profil och evenemang som syftar till att öka dodgeballens synlighet.

 

Chef för Marknadssektionen är Oscar Svernlöv.

Staben

Staben hanterar förbundets administration, inklusive ekonomi och budget, anmälningar, ansökningar och avtal, resor och mycket annat. Förbundets kassör är alltid en del av staben.

Chef för staben är för närvarande vakant.

Edvin Torkelsson