2020 års förbundsmöte hölls digitalt via videolänk den 21 mars. Representanter fanns med från Uppsala, Göteborg, Alingsås samt Stockholms dodgeballföreningar.

Förbundsmötet beslutade att skjuta upp punkterna gällande årsbokslut, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen då bokslutet inte var färdigt när årsmötet hölls. Ett extrainsatt årsmöte kommer att hållas senare under våren för att gå igenom återstående punkter.

Till Förbundsstyrelsen valdes Agnes Karlsson (ordförande), Marcus Ström (Kassör) samt Eric Engström, Markus Persson, Anton Svedberg, Pete Kremer och Robin Gustavsson (ledamöter).

Till revisor valdes Johannes Unger.

Fullständigt protokoll kommer att publiceras på hemsidan under Organisation->Översikt när det är justerat.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.